Ottestad samfunnshus — Utleie

IMG_1833 (251K)

Priser fås ved henvendelse til utleier.

Kontaktinformasjon:

Tor Olav Finnstun
Stjernevegen 11
2312 Ottestad
Tlf. 951 39 875/995 31 469